Визия

Визия на училище Куртово Конаре-ОУ Св. Св. Кирил и Методий
    • Ние отстояваме идеята нашето училище да продължава да се утвърждава като образователна институция с ефективно управление и въвеждане на иновативните методи на преподаване.
    • Ние се стремим да извоюваме място сред най-добрите и постоянно се осъвременяваме и развиваме, защото вярваме, можем и постигаме успехите си с труд, знания и постоянство.
    • Ние работим в екип, уважаваме всички, които имат продуктивни идеи, инициативи, иновации и работят за успеха и имиджа на училището.
    • Ние работим по национални и международни проекти, участваме в олимпиади и състезания.

Нашият девиз е: “ЧОВЕК Е ТОЛКОВА ГОЛЯМ, КОЛКОТО СА ГОЛЕМИ МЕЧТИТЕ МУ!”