Декларация за запознаване с вътрешни правила

Декларация за вътрешни правила на ОУ Св. Св. Кирил и Методий в село Куртово Конаре