Извънкласни дейности

В училище „Св. Св. Кирил и Методий“ в с. Куртово Конаре е открит кабинет за извънкласни дейности по интереси:

  • Вярвам в доброто
  • Фолклор на етносите
  • Готварство
  • Приложни изкуства
  • Спорт в училище
  • Забавна информатика
  • Уча, творя, играя

Също така в училището има 5 куба – Преодоляване на обучителните затруднения по БЕЛ.