Колектив

Директор: Людмила Атанасова

Учители:

 • Биляна Петлешкова – учител начален етап
 • Боян Бодуров – учител начален етап
 • Мария Андонова – учител начален етап
 • Соня Славеева – учител начален етап
 • Албена Кискинова – старши учител в прогимназиален етап
 • Красимира Велкова – старши учител в прогимназиален етап
 • Радостина Димитрова – учител в прогимназиален етап
 • Росица Димитрова – учител в прогимназиален етап
 • Христоско Смъркалев – старши учител прогимназиален етап
 • Иван Благоев – учител
 • Атанаска Стефанова – учител ЦДО в начален етап
 • Дорина Иванова – учител ЦДО в начален етап
 • Мария Манолчева – учител ЦДО в начален етап
 • Добромир Атанасов – учител ЦДО в прогимнозиален етап
 • Гергана Зимбилева – педагогически съветник
 • Ангел Димитров – параджия

Колектив на ОУ в Куртово Конаре-Св. Св. Кирил и Методий