Мисия

Мисия на училище Куртово Конаре-ОУ Св. Св. Кирил и Методий

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” изгражда учениците от първи до седми клас като успешни личности – знаещи и можещи, с широка култура, национални добродетели и европейски дух, способни да се справят и живеят пълноценно в България и света.

Нашите ученици са нашата грижа, отговорност, самочувствие и гордост. Ние предоставяме качествено и актуално обучение, възпитание, развитие и успешно завършване на клас, етап, основно образование.

Ние имаме за приоритет изучаване на информационни технологии, български език и литература, науки и математика чрез използване на нови методи и техники – интерактивни дъски, мултимедийни проектори и дигитални класни стаи.