Нашето начало

Нашето начало училище Куртово Конаре

Нашето начало започва от:

  • 1880 година – Откриване на начално училище в Куртово Конаре
  • 1948 година – Започва строеж на нова училищна сграда в Куртово Конаре
  • 1951 година – Открита е част от новата сграда на училището
  • 1993 година – Завършена цялата сграда на училището