Обществен съвет

  1. Росица Петрова – председател на съвета и представител на родителите;
  2. Наталия Кузмова – член и представител на родителите;
  3. Добринка Кръстева – член и представител на родителите;
  4. Василка Шкодрова – член и представител на родителите;
  5. Даниела Калистрева – член и представител на финансиращ орган

Резервни членове:

  1. Венцислава Вишева
  2. Катя Пиринова