Общувай разумно в Интернет

Общувай разумно в Интернет-ОУ Св. Св. Кирил и Методий в село Куртово Конаре

Във връзка с Международния ден за безопасен Интернет, който тази година се отбелязва на 5 февруари под мотото „Заедно за по-добър Интернет“, Държавната агенция за закрила на детето организира кампания, с която цели да насочи вниманието към необходимостта да се обединят усилията на всички за превръщането на Интернет в по-безопасна и благоприятна за развитието на нашите деца среда.

Днес световната мрежа е ежедневна среда за общуване, учене и развлечение, а децата от все по-ранна възраст използват технологиите онлайн. Интернет предлага неограничени възможности за информиране и съдържа разнообразие от образователни ресурси, подходящи за децата и младежите от всички възрасти, но крие предизвикателства и заплахи.

Най-успешният начин за намаляване на злоупотребите с деца в Интернет е превенцията. 

В основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, село Куртово Конаре са разработени правила за сигурност и безопасност в Интернет, включени са в правилника за дейността на училището, в етичния кодекс на училищната общност и в други училищни документи. Тези правила съдържат конкретни изисквания за етично поведение в онлайн среда, въвеждат регулации за онлайн безопасност, както и мерки срещу рисково поведение в Интернет, кибертормоз и други заплахи.

На родителите препоръчваме да се възползват от приложението „Protect Your Kid“. На Интернет страницата на Държавната агенция за закрила на детето, в рубриката „Децата в информационното общество“ – https://sacp.government.bg/децата-в-информационното-общество-1 е публикувана информация и линк към него.  Ето и линк към самото приложение: http://protectyourkid.bg/ . Приложението е създадено на български език за Андроид телефони и таблети и позволява на родителите да контролират времето, което детето им прекарва в социалните мрежи, както и да ограничават достъпа до неподходящо онлайн съдържание. То съдържа GPS функция, посредством която родителят може да се информира за местоположението на своето дете по всяко време. В същата рубрика е публикувана и полезна информация как родителите могат да упражняват контрол върху съдържанието, което децата им достъпват в Интернет и по този начин да ги предпазват от рисковете и опасностите във виртуалната среда.