Участие в националната програма „По-здрави деца“ на Nestle

Участие в програма По-здрави деца на Nestle-ОУ Св. Св. Кирил и Методий в село Куртово Конаре

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Учениците от I – IV клас на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ са включени в националната програма „По-здрави деца“ през учебната 2018-2019 г., която се осъществява на територията на Република България.

 

Национална програма По-здрави деца на Nestle

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА „ПО-ЗДРАВИ ДЕЦА“

Програмата е мащабен дългосрочен проект, който има за цел да спомогне за изграждането на трайни хранителни навици и култура за здравословен начин на живот в децата. Програмата се организира от „Нестле България“ АД с подкрепата на Министерството на образованието и науката, Министерството на младежта и спорта и Министерство на здравеопазването, редица национални експерти по хранене и спорт и няколко неправителствени организации. Инициативата стартира през 2012 г, като обхваща училища и детски градини.

Програмата включва провеждането на забавни и атрактивни уроци, като по този начин децата се ангажират и се провокира техният интерес към балансираното хранене и активния начин на живот. Уроците са насочени както към учениците, така и към техните учители. Програмата обхваща 6 модула: Консумирай разнообразна и питателна храна, Контролирай порциите си, Избери водата, Движи се и играй активно, Наслади се на храната заедно с други и Играй активно със своя домашен любимец. Модулите се фокусират върху основите на балансираното хранене, ролята на плодовете и зеленчуците в ежедневния хранителен режим, ролята на всекидневната физическа активност, консумацията на вода, споделеното време със семейството при хранене и правилната грижа за домашните любимци.

АКТИВНОСТИ ПО ПРОГРАМАТА

Дейност / Модул Видео Индивидуална задача Групова задача
 Консумирай разнообразна и питателна храна  Видео с шеф Жоро Иванов  Оцветете материала / Нарисувайте  Попълнете материалите
 Контролирай порциите си  Видео с проф. Дулева  Нарисувайте храните  Сглоби кутията и я напълни
 Избери водата  Видео с Лазар Радков  Игра с предоставени материали  Игра с предоставени материали
 Движи се и играй активно  Видео с Тереза Маринова  Упражнения  Открий скритите съкровища
 Наслади се на храната заедно с други  Видео с Евгени и Маруся Иванови  Написване на рецепта  Правене на плодови шишчета
 Играй активно със своя домашен любимец  Видео с Асен Аролски  Въпроси и игри  Плакат